Jaarrekening

Na afloop van het boekjaar dient er een balans en winst-en-verliesrekening van uw ondernemening gemaakt te worden. Zo weet u hoe het afgelopen jaar is gegaan en krijgt u inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen. Daarnaast is de jaarrekening de basis voor de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Op het gebied van jaarrekeningen en overige verslagleggingen kunt u bij ons kantoor terecht voor:
- samenstellen van jaarrekeningen
- publicatiestukken Kamer van Koophandel
- notulen inzake Algemene vergadering van Aandeelhouders
- aangifte Inkomstenbelasting (winstaangifte)
- aangifte Vennootschapsbelasting
- SBR rapportages voor de bank

De jaarstukken worden jaarlijks met u besproken en wij geven u adviezen en tips op financieel, fiscaal en personeelsgebied

All-in abonnement
Voor ZZP'ers, eenmanszaak en VOF's kan er een abonnement afgesloten worden. Voor een vast bedrag per maand wordt dan per maand of kwartaal de financiele adminsitratie verwerkt, de BTW aangifte ingediend en verzorgen wij de jaarstukken van de onderneming en de aangifte Inkomstenbelasting (winstaangifte). Meer informatie kunt u terug vinden onder de pagina 'administratie'.