Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse financiële eindverslag van uw onderneming. Deze bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beide, een kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een controleverklaring van een accountant.
De jaarrekening geeft een duidelijk inzicht in de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. De jaarrekening biedt u nuttige informatie over uw onderneming, zodat u, indien nodig, tijdig kunt bijsturen en gedegen beslissingen kunt nemen voor de toekomst.  Tevens kunt u uw onderneming goed vergelijken  met die van branchegenoten.

Als ondernemer bent u ieder jaar verplicht een aangifte in te dienen bij de Belastingdienst waarin een balans met een winst- en verliesrekening moet worden ingevuld. Deze gegevens kunnen uit de jaarrekening worden gehaald. Wij kunnen voor u de aangifte Inkomstenbelasting (winstaangifte) of aangifte Vennootschapsbelasting voor u verzorgen.

Aan de hand van uw administratie, ongeacht of u werkt met een eigen boekhoudpakket of niet,  kunnen wij de jaarrekening voor uw onderneming samenstellen. Jaarlijks bespreken wij met u de jaarrekening en adviseren  wij u over  uw bedrijfsvoering, geven wij praktische tips en fiscale adviezen.
De door ons samengestelde jaarrekening kunt u tevens gebruiken voor uw financiers, bijvoorbeeld de bank.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Heeft u een besloten vennootschap, dan moet u jaarlijks uw jaarrekening, ook wel publicatiestukken genoemd, deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doet u dit niet op tijd dan kunt u een boete krijgen en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij faillissement.
Heeft u  een besloten vennootschap  dan verzorgen wij tevens uw publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (in de meeste gevallen is dit een beperkte balans en een beperkte toelichting) en ontvangt u van ons (concept) notulen voor de aandeelhoudersvergadering.
In een aantal gevallen hoeft u geen jaarrekening te deponeren. Vaak moet u dan wel een andere verklaring deponeren. Wij kunnen u informeren over deze uitzonderingen.