Verenigingen en stichtingen

Jubileumaanbieding administratieve ondersteuning penningmeesterschap

Vanaf de oprichting van ons kantoor in 1940 door Harm Bonthuis, staan wij al 75 jaar midden in de Genemuider-, Hasselter- en Zwartsluizer samenleving. Al die jaren zijn we - als kantoor, maar ook onze medewerkers - erg betrokken geweest bij het plaatselijke verenigingsleven. Het plaatselijke verenigingsleven ligt ons na aan het hart.

De laatste jaren bereiken ons veelvuldig signalen dat stichtingen en verenigingen grote moeite hebben om penningmeesters te krijgen én te behouden. Door het groeiende eisenpakket van subsidie verlenende instanties, ingewikkelder regelgeving, de benodigde kennis en software, krijgen penningmeesters het steeds zwaarder. Dit vergt veel van de penningmeester, die vaak al de handen vol heeft aan de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om geschikte mensen voor bestuursfuncties te krijgen.

In het kader van ons 75-jarig jubileum hebben wij besloten om vanaf 2015 aan alle non-profit-instellingen van Zwartewaterland ondersteuningsdiensten voor de penningmeester aan te bieden tegen een zeer gereduceerd (sponsor)tarief. Dit kan varieren van het louter fungeren als klankbord of als rugdekking bij calamiteiten tot het voeren van de volledige financiele en ledenadministratie, samenstellen van de jaarrekening, begroting, loonadministraties, BTW-aangifte, etc. Door de ondersteuning op maat, tegen gereduceerd sponsortarief, wordt het werk van de penningmeester sterk verlicht. Dit maakt het makkelijker om deze functie in te vullen, aangezien een penningmeester op deze manier geen diepgaande kennis van boekhouding en belastingen meer hoeft te hebben. Verder kan zo de administratie meer gewaarborgd worden. Een netwerk van interne en externe deskundigen zorgt voor alle benodigde support.

Kortom:
Heeft u of uw penningmeester behoefte aan administratieve ondersteuning in wat voor vorm dan ook tegen een zeer aantrekkelijk tarief? Aarzel dan niet een neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek!